Gửi tin nhắn

Tin tức

April 24, 2020

Container đến

Container arrived at customer's shop today. Container đến cửa hàng của khách hàng ngày hôm nay. Wish Covid-19 will end soon, wish world come back to normal soon! Chúc Covid-19 sẽ sớm kết thúc, chúc thế giới sớm trở lại bình thường!

 

YYG Machinery consist in supplying good quality excavator spare parts, excavator attaments, hydraulic breaker and parts. YYG Máy móc bao gồm cung cấp phụ tùng máy xúc chất lượng tốt, phụ kiện máy xúc, máy cắt thủy lực và các bộ phận. Choose YYG machinery, choose quality service. Chọn máy móc YYG, chọn dịch vụ chất lượng.

 

tin tức mới nhất của công ty về Container đến  0

tin tức mới nhất của công ty về Container đến  1

Chi tiết liên lạc