Gửi tin nhắn

Tin tức

August 16, 2019

KHAI THÁC 2019 INDONESIA

Chúng tôi sẽ tham dự Khai thác 2019 INDONESIA, số gian hàng của chúng tôi là B1-4423.

Chào mừng bạn đến và ghé thăm chúng tôi! Hãy gặp nhau tại Jakarta vào ngày 18 đến 21 tháng 9 năm 2019


Chi tiết liên lạc